Cała samorządowa Polska spotkała się w Świdnicy

Przez Świdnicę, według szacunków gospodarzy, przewinęło się ponad tysiąc osób. Byli wśród nich samorządowcy z całej Polski, przedstawiciele resortów, m.in. finansów i rozwoju regionalnego, naukowcy i eksperci różnych dziedzin. Dyskutowano o 20 latach po polskiej reformie samorządowej, perspektywach polskich gmin i powiatów w świetle programu Polska 2030 opracowanego przez zespół ministra Michała Boniego oraz upartyjnieniu samorządów. Na 90 spotkaniach tematycznych poruszono m.in. zagadnienia energii odnawialnej, finansowania przedsięwzięć, rozwoju terenów zmarginalizowanych, a nawet roli kobiet w samorządach i tego, jak wygrać zbliżające się wybory.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7945671,Cala_samorz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.05.2010