Komu przeszkadza patriotyzm

Rozbudzone „demony patriotyzmu” irytują i są piętnowane przez środowiska lewicowe od zawsze – pisze prawnik Jerzy Szczęsny

Pojęcia patriotyzmu niepodobna zdefiniować przez rodzaj najbliższy i różnicę gatunkową. Trudno nawet wymienić wszystkie jego składniki. Te materialne – różne mają znaczenie, a te nieuchwytne, duchowe, indywidualnie nawet pozaracjonalne, zwane imponderabiliami, wymykają się opisowi.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/488431_Szczesny__Komu_przeszkadza_p...
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.06.2010