Jak pisać o najnowszej historii. Kto walczył z PRL-em

Rzadko się zdarza, by dzieło naukowe liczące prawie tysiąc stron budziło tak szeroki publiczny oddźwięk i emocjonalne debaty w wysokonakładowej prasie i programach telewizyjnych. W tym przypadku jednak chodzi o portret zbiorowy środowiska, które odegrało wielką rolę w kontestacji PRL-u oraz tworzeniu III RP i do dziś jest jedną ze stron w najważniejszych sporach politycznych i ideowych.

Ale książka Andrzeja Friszkego jest czymś więcej niż rekonstrukcją pierwszego etapu opozycyjnych działań Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i - jak nazywała ich władza - "komandosów" z Uniwersytetu Warszawskiego: ludzi, którzy doprowadzili do studenckiego buntu w marcu 1968 r. Jest ważnym głosem w debacie, jak interpretować Polskę Ludową, a zwłaszcza tzw. małą stabilizację za rządów Gomułki: jakie nurty rodzącej się wówczas opozycji uznać za najistotniejsze, jak oceniać motywacje ludzi, którzy występowali przeciw komunistycznej dyktaturze, utożsamiając się zarazem z marksistowską lewicą.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97737,8034286,Jak_pisac_o_najnowszej_hi...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.06.2010