Książka o czasach trudnych

"Dębno w latach 1945-1948" - taki ma tytuł książka, wydana właśnie w tym mieście. Napisali ją miejscowi autorzy: znany na naszym terenie regionalista i kolekcjoner Lech Łukasiuk oraz nauczyciel historii i angielskiego Łukasz Lewandowski, który pisał magisterium o dziejach Dębna z tego okresu. Pierwsze powojenne miesiące i lata to czas dramatyczny i barwny, a wiele relacji potwierdza słuszność określenia "Dziki Zachód", używanego do opisywania tego, co działo się wtedy na świeżo pozyskanych przez Polskę ziemiach poniemieckich. Nierzadkie były spory między przedstawicielami różnych szczebli polskiej administracji, a rozstrzygał je czasem pistolet.

Przypomnijmy, że polskie władze po wojnie utworzyły wówczas dość dziwaczną jednostkę administracyjną: powiat chojeński z siedzibą w Dębnie. Powodem były poważne zniszczenia Chojny, sięgające 75 procent. Do dziś dość powszechnie uważa się, że to zrujnowanie było skutkiem działań wojennych przy zdobywaniu miasta, jednak w rzeczywistości Armia Czerwona spaliła Chojnę (ówczesny Königsberg in der Neumark, czyli Królewiec w Nowej Marchii) w kilkanaście dni po przejęciu miasta.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-25&temat=6
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.06.2010