Pałac Kultury ma dziś urodziny

55 lat kończy dziś Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Wzniesiony jako "dar narodu radzieckiego dla Polski", potocznie nazywany Pekinem, w 2007 roku został zabytkiem.
Oddany do użytku 22 lipca 1955 roku Pałac Kultury i Nauki budowniczowie radzieccy wznosili przez 1175 dni. Jego architektem był Lew Rudniew.

1 maja 1952 do akcji budowniczej wyruszyły pierwsze radzieckie koparki. Wylewanie fundamentów rozpoczęto 21 lipca, a wraz z nimi wielka propagandowa akcja. Niemal codziennie gazety w całej Polsce donosiły o postępach prac, umieszczały zdjęcia, reportaże, informacje, których bohaterami stawali się stachanowcy, przodownicy, bohaterscy robotnicy pracujący przy wznoszeniu gmachu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/511805_Palac_Kultury_ma_dzis_urodzi...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.07.2010