ARP: Szczecin - inwestuj w centrum Europy

Warszawa. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. deklaruje promocje Zachodniopomorskiego, aby przyciągnąć inwestorów. W tym celu wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i we współpracy z wojewodą, marszałkiem województwa i prezydentem Szczecina uruchamia program pod nazwą „Szczecin – inwestuj w centrum Europy”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.24kurier.pl/FotoKurier/ARP--Szczecin---inwestuj-w...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.08.2010