instrukcja obsługi

ważne wskazówki:

Szpalty oznakowane * muszą być wypełnione. Nie należy zmieniać języka nawigacji w trakcie przywoływania lub pisania artykułu, bo zniknie początek tekstu.

 1. Kliknij na „nowe konto” i zarejestruj się. Po weryfikacji z naszej strony znajdziesz niezbędne dane w swojej skrzynce mailowej.

 2. Zaloguj się.(http://www.transodra-online.net/pl/user)

 3. Kliknij „Dodaj treść” w lewej szpalcie pod zalogowanym nazwiskiem

 4. Kliknij na „artykuł”

 5. Wpisz w pierwszym polu tytuł artykułu.

 6. Wybierz jedno z podanych źródeł lub żadne, jeżeli artykuł jest Twojego autorstwa.

 7. Wybierz jedną lub maksymalnie dwie kategorie, w których mieści się artykuł. Nie wybieraj rubryk nadrzędnych.

Dalsza wskazówka: w punktach 7-9 wystarczy wpisać tylko trzy pierwsze litery, wówczas kółeczko u dołu zacznie się kręcić i za dwie albo trzy sekundy pojawi się kilka możliwości.
 1. Wpisz nazwisko autorki lub autora.

 2. Możesz wpisać miejscowość albo region, którego dotyczy artykuł.

 3. Możesz podać projekt, o którym mowa w artykule.

 4. Wybierz język artykułu.

 5. Podaj datę publikacji artykułu.

Przykład: Dołączasz cały artykuł (jeśli jesteś uprawniony):
 1. Wpisz tekst artykułu.

 2. Kliknijcie na „Dodaj”

Artykuł został dołączony.

Przykład: Dołączasz artykuł bez uprawnienia.
 1. Wpisz maksymalnie jedną czwartą artykułu.
 2. Wpisz w lewym polu u dołu „Hier klicken” albo „Kliknij tutaj”.
 3. Wpisz w prawym polu u dołu link artykułu.
 4. Kliknij „Dodaj”.

Artykuł został dołączony.

Przykład: Chcesz przeredagować artykuł.
 1. Kliknij po zalogowaniu na artykuł.

 2. Kliknij na „Edytuj” (tuż pod nagłówkiem, nad tekstem)

 3. Edytuj. Kliknij „Dodaj”..

Zmiany zostały dołączone.