koncepcja

Transodra online wywodzi się z polsko-niemieckiego serwisu prasowego online, który do tej pory funkcjonował głównie dzięki współpracy polskich i niemieckich dziennikarzy. Został on przekształcony w platformę komunikacyjną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych organizacji, instytucji, inicjatyw i pojedynczych osób zajmujących się polsko-niemiecką współpracą transgraniczną. Techniczne rozwiązania oparte zostały na opensource cms Drupal (www.drupal.org).
Serwis informacyjny online w dalszym ciągu wspiera idee i cele projektu „Po śladach – stara, nowa, obca mała ojczyzna na polsko-niemieckim pograniczu”, realizowanego przez Brandenburskie Towarzystwo Polsko-Niemieckie w ramach projektu „Zivile Brücken – Mosty społeczne“ pełnomocniczki ds. integracji landu Brandenburgii.
Nadal prowadzić będziemy przegląd polskiej i niemieckiej prasy, głównie regionalnej, uwzględniając stosunki polsko-niemieckie, wydarzenia społeczne i polityczne w obu krajach, kulturę i historię, stosunek do mniejszości, inicjatywy wspierające nauczanie języka sąsiada.
Poza tym wszyscy współpracujący z nami mogą publikować informacje dotyczące wymienionych tematów, podawać terminy, pisać własne artykuły lub wyrażać opinie.
Podczas tworzenia struktury strony uznaliśmy, że jej zasadniczymi elementami będą informacja i komunkacja – informacja na różne tematy dostarczana przez różne media; komunikacja za pośrednictwem funkcji komentarza, ale również w ten sposób, że projekty, grupy i instytucje kontaktują się z autorami lub autorkami, wykorzystując możliwość tworzenia sieci kontaktów.
Nie ma u nas miejsca na treści wyrażające rasizm, antysemityzm, seksizm, homofobię ani inne wypowiedzi uwłaczające godności człowieka.