10 lat transformacji 1989-1999

Bazę danych może przeszukiwać, podając datę, przedział czasowy lub hasło. Oba rodzaje szukania można łączyć.
Baza danych zawiera wybór 2 tys. artykułów na temat polityki i stosunków polsko-niemieckich z okresu od czerwca 1989 do czerwca 1999 roku. Podana data określa dzień opublikowania artykułu. Jeśli szukanie nie przynosi rezultatów, warto podać dłuższy przedział czasowy. Użytkowanie bazy jest bezpłatne.

http://www.dpg-brandenburg.de/servlets/DpgChronik/

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: