Władza zamiast miłości bliźniego - to pokusa chrześcijan