Andrzej Friszke

Posprzątać po Kurtyce

Obowiązkiem IPN jest wydać materiały, które pokażą, jak groźnym przeciwnikiem dla bezpieki był Lech Wałęsa. Rozmowa z prof. Andrzejem Friszke, członkiem Rady IPN.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.06.2011

Kamiński nie dostarczał amunicji

W artykule "Tylko dostarczał amunicji" ("Gazeta", 7 czerwca) Wojciech Mazowiecki przeprowadził zasadniczą krytykę IPN, ale przede wszystkim dokonań kandydata na prezesa dr Łukasza Kamińskiego. I Mazowiecki, i ja nieraz ostro krytykowaliśmy IPN za czasu prezesury Janusza Kurtyki. Różnimy się chyba jednak co do celowości istnienia tej instytucji i jej możliwości. Nie zmieniłem bardzo krytycznego poglądu na działania IPN z ostatnich lat, także wskazywane w artykule red. Mazowieckiego. I właśnie dlatego muszę się z wnioskami zawartymi w artykule nie zgodzić.
Veröffenlichung/ data publikacji: 10.06.2011

List. Czego nie wiedział Zbigniew Bujak?

Szanowny Panie Redaktorze,
Tekst p. Zbigniewa Bujaka („Wściekłość bez dumy”, „Gazeta Wyborcza”, 14 kwietnia) zawierał nieprawdziwy i zniesławiający zarzut mówiący o „prostackiej manipulacji »konkursem «„ na dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W języku współczesnych mediów takie określenie oznacza po prostu oszustwo. Zniesławienie dotyczy Prezydenta Gdańska, który ten konkurs przeprowadził, a także nas, którzy byliśmy członkami Komisji Konkursowej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.04.2011

Ubek, który zdradził partię

Mózg bezpieki, który uciekł na Zachód, by skompromitować partię - Andrzej Paczkowski napisał biografię Józefa Światły, jednej z bardziej tajemniczych postaci PRL-u.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.10.2010

Gwiezdny czas

Trzeba się porozumiewać i wysuwać żądania, ale ważniejsza od żądań jest solidarność – pisał Jacek Kuroń w 1976 r. To, że kilka lat później „zamiast palić komitety, zakładano własne”, było w ogromnej mierze jego zasługą.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.08.2010

Kto kogo wyklucza?

Zarzuca mi Jan Żaryn, że „wykluczam” go jako narodowca, który o narodowcach chce pisać dobrze. Trzeba więc zadać pytanie, jak to się stało, że z Biura Edukacji Publicznej IPN pod jego rządami musieli odejść prawie wszyscy doktorzy promowani przez prof. Tomasza Strzembosza – pisze historyk.

Nigdy nie twierdziłem, że IPN nie robi rzeczy pożytecznych i nie pracują w nim również wspaniali badacze. Twierdzę jednak, że IPN mocno przechylił się na prawą burtę i jeśli się nie wyprostuje, to grozi mu zatonięcie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.05.2009

Zniszczyć Wałęsę

Oświadczenie Stylińskiego jest niezmiernie ważne. Powstało w 1985 r., było oznaczone klauzulą „tajne spec. znaczenia”, czyli najwyższą, zostało napisane tylko w jednym egzemplarzu i było przeznaczone dla najwyższych zwierzchników.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.06.2008