Krytyka Polityczna

Tarcza, tarcza i po tarczy

...
Zamiast przyznać, że pomysł na tarczę był głupi i bez sensu, zamiast zaproponować zmiany w polityce zagranicznej, skupiające się na promowaniu międzynarodowej, wielobiegunowej współpracy, zamiast w końcu przyznać, że nie Iranu, ale Rosji się baliśmy - ekipa Donalda Tuska każe nam opłakiwać fiasko własnej, militarystycznej postawy, która miała nam przynieść niebotyczne, finansowe zyski, a kończy się kompromitacją - tak jak każda, pozbawiona refleksji służalczość.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.09.2009

Kosela: Tylko wolne związki zawodowe

Liderzy związkowi od pewnego czasu podkreślali, że neoliberalny rząd Platformy Obywatelskiej doprowadził do zbliżenia polskiego ruchu związkowego. I trudno się temu dziwić, gdy rządowi przedstawiciele przebąkują o zmianach w Kodeksie Pracy pisanych na zamówienie przez organizacje pracodawców. Zmianach, które obejmują tak antypracownicze posunięcia, jak likwidacja tzw. urlopu na żądanie (zob. „Kronika Związkowa OPZZ”, 15.02.2008) czy nawet radykalne ograniczenie prawa do strajku. Prawa w historii ruchu robotniczego wywalczonego krwią.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.09.2009

Relatywizm po katolicku

W uzasadnieniu odwołania konferencji „Homoseksualizm z naukowego i religijnego punktu widzenia” prorektor UKSW prof. Marek Kowalski odwołuje się do dwóch powodów: troski o bezpieczeństwo uczestników konferencji oraz szkód wizerunkowych („homofobicznej łatki”) jakie mógł ponieść UKSW. Jednocześnie prorektor ubolewa, że „doszło do ograniczenia działalności koła naukowego” oraz tego, że „media zamknęły usta studentom”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.05.2009

Każda ekipa ta sama lipa

Kasiu, wiemy już pod jakimi hasłami wystartuje tegoroczna Manifa. Hasła „Biskup nie jest Bogiem” oraz „Chcemy zdrowia nie zdrowasiek” są bardzo antyklerykalne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.03.2009

Kryzys przemebluje polską politykę

Wielu obserwatorów życia politycznego spodziewa się, że konsekwencje kryzysu gospodarczego mogą wpłynąć na kształt polskiej sceny politycznej. Zazwyczaj formułowane są ostrożne prognozy, wciąż wydaje się bowiem, że cztery parlamentarne partie są bardzo dobrze osadzone finansowo i medialnie w polskiej polityce. Z kolei doświadczenie kilkunastu lat transformacji podpowiada, że największe potęgi potrafią się rozpaść w jeden sezon jak domek z kart.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.02.2009

Sierakowski: Polacy nie są genetycznymi prawicowcami

Wojciech Szacki: Aleksander Kwaśniewski widzi w tobie odnowiciela lewicy i gorąco zachęca cię do polityki. W lutym już w dwóch wywiadach - dla „Polski” i „Super Expressu” - były prezydent pytany o przyszłość lewicy wskazał na „Krytykę Polityczną”. Jak się z tym czujesz?

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.02.2009

Czerwona kartka dla Angeli Merkel

Towarzystwo na rzecz Języka Niemieckiego (GfdS) z Wiesbaden wybrało „kryzys finansowy” (Finanzkrise) słowem roku 2008. Na kolejnych miejscach uplasowały się kolejno terminy: „nieruchomości”, „kredyt”, „bankructwo”, „kryzys gospodarczy”. Przy czym w ciągu 12 miesięcy dokonał się tu niebywały przewrót lingwistyczny. W poprzednim roku pierwsze miejsce zajęła bowiem fraza „katastrofa klimatyczna”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.01.2009

Gdzie ten polski liberalizm?

Dlaczego wciąż tkwimy w kręgu szkodliwych konserwatywnych mitów

Cóż to właściwie jest ten liberalizm? Powiedzmy - symbolicznie - że jego ojcem jest Adam Smith, matką John Stuart Mill, a on sam powstał, by uporać się z dziedzictwem feudalizmu. Ta para rodziców zgadza się zatem ze sobą, że potrzeba nam ogólnych, uniwersalnych zasad przeznaczonych dla ludzkich jednostek, obywateli, a nie dla tradycyjnych wspólnot.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.01.2009

Martela: Nim poleciały butelki…

Chuligaństwo czy prostesty społeczne? Greckie rozruchy dla początkujących.

Na kryzys polityczny w Grecji zanosiło się od dawna. Powiększające się rozwarstwienie społeczne, korupcja oraz plany niepopularnych reform konserwatystów zagęszczały atmosferę od miesięcy. Do wybuchu otwartego konfliktu potrzeba była tylko iskra. O tym wszystkim można było usłyszeć na spotkaniu łódzkich Młodych Socjalistów, które odbyło się 19 grudnia.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.12.2008

Rewolucja jest kobietą

Czy literatura ma płeć? Czy kobiety piszą inaczej? Czy kobiece to tyle co feministyczne? Te i temu podobne pytania w początkach lat 90. pojawiały się na łamach nieistniejących już dziś czasopism, takich jak „brulion”, „ExLibris”, „Nowy Nurt”. Ostrożnie stawiano je na zajęciach akademickich, a gwałtownie podczas spotkań, jeszcze wtedy nazywanych wieczorami autorskimi, jako że aspirująca do klasy średniej inteligencja z trudem uczyła się słowa „promocja”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.12.2008