kw

Papież krytykuje polityków

Benedykt XVI ostro skrytykował sposób, w jaki politycy prowadzą z sobą dyskusje na tematy międzynarodowe. - Międzynarodowe dyskusje często naznaczone są przez logikę relatywizmu, która za jedyną gwarancję pokojowej koegzystencji między narodami uważa odrzucenie przyznania prawdy o człowieku i jego godności oraz etyki opartej na uznaniu naturalnego prawa moralnego - mówił w sobotę do delegatów forum katolickich organizacji pozarządowych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.12.2007