Stanisław Żerko

Wykańczanie Instytutu Zachodniego

Od kilku lat MSZ prawem kaduka domaga się, by instytut skoncentrował się na „obsłudze” resortu i promowaniu polityki aktualnego kierownictwa – pisze profesor historii. Zabiegi, by poznańscy niemcoznawcy z Instytutu Zachodniego po dobroci wyrzekli się niezależności, na razie przynoszą niewiele. Sięgnięto więc po groźby w postaci możliwości likwidacji placówki lub – co na jedno wychodzi – jej gruntownej restrukturyzacji. Instytut ma być zdegradowany do rangi jakiegoś biura, świadczącego usługi Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.12.2012

Polacy w Niemczech - wątpliwa mniejszość

Ludność polska w zdecydowanej większości napłynęła do Niemiec już po wojnie jako imigranci. Co więcej, wielu z nich deklarowało narodowość niemiecką - pisze historyk.
Dość nieoczekiwanie do rangi jednego z najważniejszych problemów w stosunkach między Warszawą a Berlinem urosła sytuacja obywateli Niemiec narodowości polskiej. Władze Republiki Federalnej oskarżane są nie tylko o niewywiązywanie się z postanowień traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r., ale wręcz o świadome prowadzenie wobec Polaków polityki dyskryminacyjnej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.03.2010

1939 - prawdy i nieprawdy

Historyk, którego badania od lat koncentrują się na genezie II wojny światowej, musiał prowadzoną w ostatnim okresie wymianę ciosów przyjmować z zakłopotaniem, a nawet z pewnym zażenowaniem.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.09.2009