Wojciech Lorenz

Polska próbuje ożywić Trójkąt Weimarski

Warszawa szuka sposobu na ożywienie Trójkąta Weimarskiego, którego głównym celem było wprowadzenie Polski do NATO i Unii Europejskiej. Współpraca trzech krajów jest kontynuowana na poziomie ministrów obrony i szefów dyplomacji, ale Polsce zależy na jej rozszerzeniu także na inne ministerstwa, np. finansów i rolnictwa. Dzięki temu Warszawa mogłaby w większym stopniu wpływać na kształt unijnej polityki. Jak mówi nam jeden z urzędników w MSZ, dzięki Trójkątowi Polska byłaby w stanie skuteczniej zabiegać o swoje interesy m.in.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.02.2010

Polacy i Amerykanie pokłócili się o SOFĘ

Pod negocjowaną przez 14 miesięcy umową określającą status amerykańskich wojsk w Polsce (SOFA) mieli w czwartek złożyć podpisy wiceminister obrony narodowej Stanisław Komorowski i podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń Ellen Tauscher. Jednak jak dowiedziała się „Rz” ze źródeł dyplomatycznych, Amerykanie w nocie dyplomatycznej poinformowali, że inaczej niż Polska interpretują zapisy porozumienia dotyczące jurysdykcji nad żołnierzami USA.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.12.2009

Umowa z USA otwiera drogę dla patriotów

Po trwających ponad rok rozmowach polscy i amerykańscy negocjatorzy uzgodnili w końcu status wojsk amerykańskich w Polsce. – Premier zatwierdził warunki i umowa jest szykowana do podpisu – powiedział “Rz” Stanisław Komorowski. O sprawie pisał też dziennik “Polska”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.11.2009

Czy Polacy w Niemczech usłyszą „przepraszamy”

Polski rząd liczy na symboliczne anulowanie hitlerowskiego rozporządzenia o odebraniu praw polskiej mniejszości w Niemczech.
MSZ zleciło ekspertyzy pozwalające na oszacowanie majątku, jaki straciły organizacje mniejszości polskiej w Niemczech, pozbawionej wszelkich praw na mocy dekretu podpisanego przez Hermanna Göringa 27 lutego 1940 roku. Eksperci badają, kto mógłby być spadkobiercą polonijnych organizacji i do kogo zwrócić się o wypłatę odszkodowań.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.10.2009

Klaus dmucha na zimne

Prezydent Czech Vaclav Klaus uzależnia podpisanie traktatu lizbońskiego od gwarancji, że dołączona do niego Karta praw podstawowych nie stanie się podstawą do roszczeń odszkodowawczych.
Po II wojnie światowej władze Czechosłowacji wypędziły trzy miliony Niemców sudeckich, tymczasem Karta, która ma gwarantować przestrzeganie praw człowieka, potwierdza prawo własności, zakaz wywłaszczeń bez odszkodowania i zakazuje wszelkiej dyskryminacji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.10.2009

Storpedować tarczę

Szef niemieckiej dyplomacji pojechał do Waszyngtonu, by zniechęcać nową administrację do budowy tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.02.2009

Klimat różni Polskę i Niemcy

Do omówienia było kilkadziesiąt spraw, ale polsko-niemieckie rozmowy w Warszawie zdominował pakiet klimatyczny

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.12.2008

Spotkanie Tusk – Merkel 16 czerwca w Gdańsku

Nieoficjalnie polscy dyplomaci przyznają, że obie strony zgodziły się już na czerwcowy termin. Trwa ustalanie programu wizyty

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.05.2008

Polska i Niemcy zacieśnią współpracę wojskową

Ministrowie obrony Polski i Niemiec na spotkaniu w Warszawie zdecydowali o stworzeniu grupy bojowej

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.05.2008

Steinmeier popiera Polskę

Niemcy popierają polskie starania o większe zaangażowanie Unii Europejskiej na wschodzie – powiedział szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier w Warszawie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.04.2008