Łukasz Kamiński

Kamiński: nie chcę kierować ministerstwem prawdy

Głosując za pana kandydaturą, posłowie PO mieli wątpliwości. Trzeba było wprowadzić dyscyplinę partyjną. Jak pan zamierza przekonać tych, którzy mieli obawy? Takich ludzi jak Borowczak, Niesiołowski czy innych działaczy dawnej opozycji krytykujących IPN?

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.06.2011

Komuniści bez komunizmu

Upadek systemu postawił przed partiami rządzącymi Europą Środkową pytanie o wybór dalszej drogi. Nieliczni pozostali wierni skompromitowanej ideologii. Większość postanowiła przystosować się do nowych czasów.
Jako pierwsza wyzwanie podjęła partia węgierska. Podczas przeprowadzonego w październiku 1989 zjazdu dokonano zmiany jej nazwy na Węgierską Partię Socjalistyczną; była to kulminacja procesu stopniowego odchodzenia od marksistowsko-leninowskich pryncypiów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.01.2010