Kana

Nagrody Pomeranii - Koszalin i Kana wśród wyróżnionych

PO RAZ pierwszy przyznane zostały doroczne nagrody Euroregionu Pomerania za działalność transgraniczną, ustanowione przez Radę Euroregionu. Wczoraj w Löcknitz otrzymali je: Ursula Brautfeger ze Schwerina, Teatr Kana ze Szczecina i miasto Koszalin.

Nagrody, przyznawane w trzech kategoriach: osoba, stowarzyszenie, samorząd, wręczali prezydenci euroregionu, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, i Klemens Schmitz, starosta powiatu Uckermark. Laudację wygłosił Paweł Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.01.2010