Tomasz Merta

CYTAT DNIA - Tomasz Merta (1965-2010)

Wszystko źle lub w nadmiarze stosowane jest albo niebezpieczne, albo niezdrowe, albo przynajmniej tuczące. Z polityką historyczną wiążą się dwa zasadnicze niebezpieczeństwa. Pierwsze - to uznać, że taka sfera nie istnieje, że wszystko się dzieje w sposób naturalny, że historycy zajmują się historią, a politycy polityką. Drugie - uznać, że polityka historyczna jest przeciwieństwem prawdy historycznej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.04.2010