Dominik Zdort

W Unii tyle autonomii co w USA

Jeśli na nowo wyznaczamy – zgodnie z zasadą subsydiarności – to, co ma być federalne, i to, co ma być narodowe, to ja bym widział możliwość zawarowania pewnych spraw dla państw członkowskich raz na zawsze. Sądzę, że państwa członkowskie Unii powinny mieć co najmniej tyle autonomii, ile mają stany USA. Edukacja, moralność publiczna, podatki dochodowe powinny być wyłączone spod władzy Unii.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.11.2011

Akt historycznej sprawiedliwości

Czy Lech Kaczyński musi być pochowany na Wawelu? Oczywiście, że nie. W Polsce jest kilka innych miejsc, które jakiejkolwiek ujmy zmarłemu prezydentowi by nie przyniosły. Jest warszawska katedra św. Jana, gdzie leżą prezydenci Narutowicz i Mościcki. Godnym miejscem pochówku jest Cmentarz Powązkowski – tam w rodzinnym grobowcu spoczywa prezydent Wojciechowski

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.04.2010

Akt historycznej sprawiedliwości

Śmierć Lecha Kaczyńskiego, która nastąpiła w okolicznościach tak symbolicznych, uwydatniła to, co było w jego publicznej działalności najważniejsze. Pokazała, że trudno przecenić jego wkład w sprawy dla narodu podstawowe – w umacnianie tożsamości, w odbudowę historycznej świadomości Polaków. Często tego nie docenialiśmy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.04.2010

Pedofilia – grzech nie tylko Kościoła

Jeśli papież pisze list, w którym ostro potępia duchownych za poważne błędy i grzechy, to zawsze jest ważne wydarzenie. Benedykt XVI zdaje sobie sprawę, że instytucję, na czele której stoi, tworzą ludzie, a więc istoty mające skłonność do grzechu. Jednak ich win nie zamierza bagatelizować.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.03.2010

Dominik Zdort: Piotr Semka prześwietla niemiecką duszę

Pokaż mi swoje pamiątki, a powiem ci, kim jesteś – tak w wielkim skrócie można określić temat nowej książki naszego redakcyjnego kolegi Piotra Semki. Autor – którego jako politycznego publicysty reklamować nie trzeba – od lat uważnie ogląda na kolejnych historycznych wystawach pamiątki i relikwie naszych zachodnich sąsiadów i na ich podstawie zagląda w niemiecką duszę.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.12.2007