Jankowo

Archiwum zamiast zboża

Uratują przed zniszczeniem
ZABYTKOWY spichlerz w Jankowie odzyska dawny blask. Właścicielowi obiektu – gminie Drawsko Pomorskie – samorząd województwa przyznał 21 tys. zł na prace konserwatorskie. Dotacja umożliwi sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, a także wykonanie projektu budowlanego remontu spichlerza.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.06.2010