Joanna A. Kościelna

O Augustinie Kehrbergu - chojeńskim kronikarzu słów kilka

(z okazji 343. rocznicy urodzin)

„Miasto to nazywa się Königsberg, po łacinie Regismontum albo Regiomontum, albo Königsberga, lub po grecku Anactorea, bo anax znaczy król (rex), a oros - góra (mons). Choć są i tacy, którzy nazywają je Kinsperg, zaś wieśniacy mówią Könseberre, po trosze z powodu niewiedzy, a po części dlatego, że używają gwary”.
Dziś to miasto o wielu imionach nazywa się Chojna. Minęło prawie 300 lat od chwili, gdy konrektor szkoły Augustin Kehrberg spisał jego historię - na rzymski wzór: od założenia po czasy sobie współczesne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2011

Kronika wypadków königsberskich

Lipiec część III: 19.07.1776. Przez miasto przejeżdżał wielki książę Paweł Piotrowicz, syn Katarzyny II Wielkiej. Miasto żyło tą wizytą od 22 czerwca, gdy ją tylko zapowiedziano. Rosyjski następca tronu w towarzystwie księcia Henryka Hohenzollerna zmierzał do Berlina, gdzie oczekiwała go księżniczka Zofia Dorota Wirtemberska (ur. w Szczecinie 25.10.1759), którą matka i król Prus Fryderyk II wybrali mu na drugą żonę.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.08.2011

Kronika wypadków königsberskich

Kontynuujemy prezentację (pierwszy raz po polsku!) mniej lub bardziej ważnych wydarzeń z dziejów Chojny (ówczesnego Königsbergu) w XVI-XVIII wieku. Ich bohaterowie - tragiczni, śmieszni, czasem tylko codzienni – przypomną się, że byli, że też tu kiedyś mieszkali.

LIPIEC część II

9.07.1723. Wieczorem ok. godz. 8 żołnierz pchnął sztyletem chłopca sukiennika. Dziecko zmarło następnego dnia o 5 rano. Sprawcę ścięto 26 sierpnia między godz. 9 a 10 na Rynku. Śmiertelny był dopiero trzeci cios.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.08.2011

Kronika wypadków königsberskich

Kontynuujemy prezentację (pierwszy raz po polsku!) mniej lub bardziej ważnych wydarzeń z dziejów Chojny (ówczesnego Königsbergu) w XVI-XVIII wieku. Ich bohaterowie - tragiczni, śmieszni, czasem tylko codzienni – przypomną się, że byli, że też tu kiedyś mieszkali.

LIPIEC część I
- W początkach lipca 1682 r. zawaliła się część murów miejskich.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.07.2011

Kronika wypadków königsberskich

- czyli informacje mniej lub bardziej ważne z dziejów Chojny w XVI-XVIII wieku. Te historie zdarzyły się naprawdę. Ich bohaterowie - tragiczni, śmieszni, czasem tylko codzienni – przypomną się, że byli, że też tu kiedyś mieszkali.

Czerwiec
2.06.1658. Piorun uderzył w wieżę kościoła Mariackiego i spalił ją (było to jedno z kilku podobnych wydarzeń w historii tej świątyni).

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.07.2011

Historia Kino - Konstelacja Szczecin

GWIAZDY kina niemieckiego i światowego: Dita Parlo, Hilde Weissner, Heinrich George, Hans-Heinrich von Twardowski, Hugo Döblin, Urlich Bettac – to jednocześnie gwiazdy „Konstelacji Szczecin”, przeglądu filmów, który odbędzie się w Szczecinie w końcu października 2010. Pokaz dopełni konferencja filmoznawcza, organizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US oraz szczecińskie Archiwum Państwowe.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.07.2010