Białogard

Unternehmerreise - Gesundheitswirtschaft der Wojewodschaft Westpommern

Die Fachexkursion zum Thema 'Gesundheitswirtschaft als Standortfaktor der Euroregion POMERANIA - Vorstellung von Rehabilitations- und Gesundheitseinrichtungen der Wojewodschaft Westpommern' am 8. Oktober 2013 führt die Teilnehmer in drei Gesundheits- und Rehabilitationszentren der Wojewodschaft Westpommern.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.10.2013

Przesyłka z Niemiec - Szczególny list

Do białogardzkiego magistratu nadeszła niecodzienna przesyłka. Stempel na kopercie zdradzał, że wysłano ją z Niemiec. Wewnątrz była mapa Białogardu z 1937 r., biuletyn stacjonujących wówczas w mieście wojsk oraz krótki list.
– Nadawca napisał w nim, że przez przypadek znalazł się w posiadaniu tych dokumentów i przesyła je w nadziei, iż trafią do naszego muzeum – zdradza rzecznik prasowy burmistrza Białogardu Piotr Janowski.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.10.2011

Kwaśniewski: Wracamy do wojny

Kaplica prezydencka - to zdaniem byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dobre miejsce dla krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego.
Decyzja może być tylko jedna. Wynika z Konstytucji RP. Polska jest państwem świeckim. Trzeba znaleźć inne miejsce dla tego krzyża. Najbliższe, które spełnia wszelkie warunki, to kaplica prezydencka w Pałacu Prezydenckim, odwiedzana także przez gości zagranicznych - powiedział w sobotę Kwaśniewski podczas wizyty w rodzinnym Białogardzie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.07.2010