Hans Henning Hahn

Jak rozwiać mit wypędzenia

Hans Henning Hahn i Eva Hahn, autorzy książki "Wypędzenie w niemieckiej pamięci. Legendy, mit, historia." O micie wypędzenia piszą państwo w wydanej niedawno monumentalnej pracy.
E.H.: Mit to pewien rodzaj opowieści, która funkcjonuje dzięki ciągłemu jej powtarzaniu i stosowaniu pojęć, które często nie mają związku z rzeczywistością.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.02.2011