tu

Marsz Pamięci i koncerty w rocznicę deportacji z getta.

O godz. 17 sprzed pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki wyruszy Marsz Pamięci dedykowany pamięci ofiar Zagłady, przede wszystkim dzieci. - Dzieci były największą ofiarą Holocaustu, bo w grupie od zera do 15 lat przeżycie było bardzo małe. W Warszawie po wielkiej akcji ocalało może 500 dzieci. Chcemy przypomnieć sieroty zdomów dziecka - mówi prof. Paweł Śpiewak, dyrektor ŻIH.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.07.2012

Światło Chanuki w Warszawie. Świece na pl. Grzybowskim

Żydzi na całym świecie rozpoczęli we wtorek Chanukę - radosne ośmiodniowe święto wolności i pokoju. Po zmroku na placu Grzybowskim zapłonęła pierwsza chanukowa świeca. Zapalili ją rabin Michael Schudrich, Grażyna Majer i Małgorzata Blicharz z warszawskiej Gminy Żydowskiej oraz wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.12.2011

35 lat temu powstał KOR

23 września 1976 r. założyciele Komitetu Obrony Robotników wystosowali "Apel do społeczeństwa i władz PRL". Była to pierwsza jawna organizacja opozycyjna w PRL. "Apel" ogłaszał zawiązanie KOR "w celu zainicjowania wszechstronnych form obrony i pomocy" represjonowanym robotnikom z Ursusa, Radomia i innych miast: "Niezbędna jest pomoc prawna, finansowa i lekarska. Nie mniej istotna jest pełna informacja o prześladowaniach". Komitet domagał się amnestii dla skazanych i aresztowanych oraz przywrócenia represjonowanych do pracy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.09.2011

Dzień Żołnierzy Wyklętych

W 60. rocznicę stracenia w mokotowskim więzieniu siedmiu członków organizacji Wolność i Niezawisłość obchodzono wczoraj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mianem "Żołnierze Wyklęci" określa się członków podziemnych organizacji, m.in. Armii Krajowej Obywatelskiej, Narodowych Sił Zbrojnych i WiN, którzy w latach 40. i wczesnych 50. walczyli z komunistyczną władzą.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.03.2011