Tygodnik Powszechny

Pozew za książkę o "Tygodniku"

Jacek Pszon, syn nieżyjącego redaktora "Tygodnika Powszechnego", pozwał Romana Graczyka i wydawnictwo Czerwone i Czarne. Chodzi o książkę Graczyka „Cena przetrwania? SB wobec »Tygodnika Powszechnego «”. Pszon domaga się wstrzymania jej rozpowszechniania, przeprosin i zadośćuczynienia finansowego. Graczyk w książce oskarża o współpracę z SB Mieczysława Pszona, legendarnego zastępcę redaktora naczelnego pisma Jerzego Turowicza. Pszon był od lat 60. jednym z intelektualnych filarów "Tygodnika" i architektem stosunków polsko-niemieckich po 1989 r.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.04.2011

"Tygodnik Powszechny" i życie pod komunizmem: Aby zbyt łatwo nie zgiąć karku

Jeśli Graczyk ma misję, niech atakuje mnie. Rozmawiałem z SB więcej razy niż Pszon. Piłem herbatę, kawę, a nawet jadłem śledzia na koszt oficera operacyjnego. O książce Romana Graczyka, lustrującej środowisko ''Tygodnika Powszechnego'' pisze Rafał Romanowski: Esbeckim okiem na ''Tygodnik Powszechny''

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.03.2011