Jacek Miler

List. Czego nie wiedział Zbigniew Bujak?

Szanowny Panie Redaktorze,
Tekst p. Zbigniewa Bujaka („Wściekłość bez dumy”, „Gazeta Wyborcza”, 14 kwietnia) zawierał nieprawdziwy i zniesławiający zarzut mówiący o „prostackiej manipulacji »konkursem «„ na dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W języku współczesnych mediów takie określenie oznacza po prostu oszustwo. Zniesławienie dotyczy Prezydenta Gdańska, który ten konkurs przeprowadził, a także nas, którzy byliśmy członkami Komisji Konkursowej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.04.2011