Karol Modzelewski

''Anatomia buntu'' Andrzeja Friszke najlepszą książką historyczną roku

- Myślę, że Kazimierz Moczarski, patron naszej nagrody byłby zadowolony z decyzji podjętej przez jury - mówił prof. Henryk Samsonowicz w laudacji wygłoszonej na cześć prof. Andrzeja Friszke. Książka prof. Friszke "Anatomia buntu" zwyciężyła w tegorocznym konkursie o Nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.11.2011

Karol z Krainy Rogatych Dusz. Opowieść o przyjaźni i rewolucji

W 1968 roku słowa władzy raniły i zabijały. Ale słowa Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego wypowiadane na sali sądowej przywracały do życia. Uczyły, że wygrana nienawiści i przemocy nie może być ostateczna... Refleksje nieuporządkowane na temat biografii Karola Modzelewskiego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.06.2011

Karol Modzelewski - Raporty

Karol Modzelewski - ur. w 1937 r., historyk mediewista, wiceprezes PAN. Działacz opozycji demokratycznej i "Solidarności", w r. 1965 wystosował (z J. Kuroniem) "list otwarty" do członków PZPR, za co skazano go na 3,5 roku więzienia. Po marcu '68 ponownie więziony. Rzecznik prasowy "Solidarności" do kwietnia 1981 r. Internowany 13 grudnia, przebywał w więzieniu do r. 1984., senator I kadencji, kawaler Orderu Orła Białego

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.06.2011

Karol z Krainy Rogatych Dusz. Opowieść o przyjaźni i rewolucji, cz. 2

Modzelewski miał rację: dla rządu Mazowieckiego "Solidarność" nie była najważniejsza. Ale czy można zarzucać Piłsudskiemu, że w 1918 roku troszczył się o niepodległość Polski, a nie o "obronę bytowych interesów środowiska pracowniczego"?

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.06.2011

Karol z Krainy Rogatych Dusz. Opowieść o przyjaźni i rewolucji, cz. 3

Polityka "szokowej terapii" Leszka Balcerowicza - przerażała. To było trzęsienie nieba - nie tylko dla Karola Modzelewskiego; także dla nas wszystkich - ludzi "Solidarności". Jednak różne były nasze reakcje. Jacek Kuroń - nie bez krytycznego dystansu - popierał tę politykę; także i ja tę politykę popierałem. Modzelewski był jej konsekwentnym krytykiem od samego początku. Widział w niej drogę do katastrofy - gospodarczej i społecznej; widział w niej także źródło potencjalnego autorytaryzmu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.06.2011

Do Karola Modzelewskiego w dniu Jego 70. urodzin

Dziękuję Ci za odwagę, z jaką - wraz z Jackiem Kuroniem - rzuciłeś wyzwanie dyktaturze. Dziękuję Ci za nieugiętą postawę, z jaką znosiłeś represje - dziewięć lat więzienia to ponury bilans dokonań Twoich wrogów, a tytuł do dumy dla Ciebie i całej demokratycznej opozycji. Dziękuję Ci za zmysł tolerancji i wielkoduszności wobec wszystkich adwersarzy - to była prawdziwa lekcja dla wielu z nas, Twoich przyjaciół.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.06.2011

Kiedy historyk może być ścierwojadem

Istniejący dziś podział na "historyków z IPN" i "nie z IPN" jest chorobliwy. Psuje naukę. Potrzebna nam publiczna dyskusja na temat kanonów, których powinniśmy się trzymać - mówi prof. Karol Modzelewski.
Adam Leszczyński: Co zrobić z IPN? Pytam pana, bo jest pan nie tylko historykiem, ale także bohaterem opozycji w PRL, na którego na pewno napisano ocean donosów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2009