Cedynia Zehden

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy europejski projekt związany z dziedzictwem kulturowym, realizowany już od 1985 r. Nasze województwo bierze w nim udział od 7 lat. Właśnie teraz, we wrześniu, w 28 zachodniopomorskich miejscowościach odbywają się prezentacje zabytków. W tym roku wiodące hasło brzmi: „Kamienie milowe” i odnosi się do miejsc, wydarzeń i postaci, które wiążą się z przełomowymi momentami w historii regionu, kształtującymi naszą tożsamość.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.09.2011