Tadeusz Bartoś

Były dominikanin: Księża powinni mieć prawo do coming outu

Kościół nie powinien potępiać księdza, którzy przyznaje się do homoseksualizmu – twierdzi dr Tadeusz Bartoś, filozof i teolog, profesor Akademii Humanistycznej w PułtuskuNewsweek.pl: Czy Kościół katolicki jest instytucją homofobiczną?
Tadeusz Bartoś: Przywołam wydaną niedawno dyrektywę Benedykta XVI, która mówi wprost, że ksiądz nie może być homoseksualistą. Taka postawienie sprawy oznacza, iż geje są jakoś ułomni, coś z nimi nie tak, bo nie nadają się na księży. A to już bardzo blisko do niechęci, generuje niechęć.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.09.2012

Wielkie pojednanie - narodowy pakt o nieagresji

Państwo polskie nie zdało egzaminu z ochrony własnej bezstronności wobec silnej grupy lobbingowej, jaką jest Kościół katolicki. Skoro usuwanie krzyża byłoby dziś niepotrzebną eskalacją absurdalnego konfliktu ideowego w duchu pisowskiej i radiomaryjnej propagandy, to może pójść w kierunku przeciwnym i dorzucić znaki wielkich religii, które na ziemiach polskich funkcjonowały od wieków: judaizmu, prawosławia, islamu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.11.2011