p.z.

Niemcy znowu zapłacą za dokonanie Holokaustu

Zgodnie z przepisami prawo do niemieckiej renty mieli ci Żydzi więzieni w gettach, których „zmuszano do pracy". Właśnie na mocy m.in. tego przepisu niemieckie władze lokalne odrzuciły 56 tys. wniosków o świadczenia. Zarówno Izrael, jak i amerykańskie organizacje żydowskie domagały się zmiany tych ograniczeń. Wreszcie, po żmudnych negocjacjach z grupą Claims Conference, Berlin skapitulował.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.11.2011