Mateusz Hartwich

"Das schlesische Riesengebirge. Polonisierung einer Landschaft nach 1945" - Spotkanie z autorem książki

Tematowi oswajania krajobrazu na Ziemiach Zachodnich po 1945 r. poświęcono niejedną publikację. Historycy i kulturoznawcy badali kwestie zmiany nazw ulic i miejscowości, tworzenia nowej polityki pamięci czy też powojennej obudowy. Niewiele wiemy jednak o tym, jak nowo tworzące się społeczności radziły sobie na co dzień ze spuścizną materialną i kulturową po niemieckich mieszkańcach ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.10.2012