Oder-Läufe - Biegi Odry

Biegi Odry: Rodzinny interes? Prom rzeczny! (wideo)

Biegi Odry jest polsko-niemieckim projektem video. W krótkich filmach pokazywani są ludzie i miejscowości po obu stronach Odry. W najnowszym odcinku poznamy historię Jadwigi Małeckiej i jej syna Andrzeja, którzy prowadzą nietypowy rodzinny interes.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.10.2012

Biegi Odry: Pani pastor na ośmiu parafiach (wideo)

Biegi Odry jest polsko-niemieckim projektem video. W krótkich filmach pokazywani są ludzie i miejscowości po obu stronach Odry. Zapraszamy do obejrzenia następnego odcinka.W tym tygodniu przedstawiamy portret Anji Grätz, która swoim kapłańskim autem przemieszcza się między ośmioma parafiami w regionie przełomu Odry. Pani pastor uważa, że jeśli góra nie przyjdzie do Mahometa... diakon musi sam dotrzeć do swoich parafii.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.10.2012

Biegi Odry: Polsko-niemiecki projekt portretujący region (wideo)

Przykładem takiej inicjatywy może być portret młodego rybaka na Odrze, któremu kamera towarzyszyła podczas porannego połowu, albo młodej duchownej kościoła protestanckiego, która jeździ swoim samochodem między ośmioma parafiami aby wszyscy wierzący mieli możliwość dostępu do nabożeństwa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.09.2012

Neues Internetportal: Oder-Kanal; Oder-Läufe

„Oder-Kanal“ (auf polnisch: „Kanałodry“) ist ein bilinguales Kommunikationsmedium – für Bewohner der deutsch-polnischen Grenzregion. Daraus kann sich einmal ein interaktives Portal entwickeln.
Das Porträtmagazin „Oder-Läufe“ eröffnet den „Oder-Kanal“. Etwa fünfundzwanzig Porträts sind dabei entstanden. Sie werden im Laufe des Oktobers hier alle hoch geladen sein. In wöchentlichem Rhytmus präsentieren die Berliner Zeitung, die Märkische Oderzeitung und die Gazeta Lubuska einen unserer Porträtfilme.

Veröffenlichung/ data publikacji: