Jerzy Witold Solecki

"Chłopiec spod rynny"

W numerze 8 czasopisma "Lokalny Przekrój" (Sulęcin) napisałem felieton "Chłopiec spod rynny", stwierdzając, że budynek, na którym umieszczona jest figurka znajduje się w opłakanym stanie zaniedbania i stawiając pytanie - kogo figurka przedstawia.
W numerze 10 "Lokalny Przekrój' zamieścił wyjaśnienie mieszkańca Ośna - p. Pawła Niziołka, który stwierdza, że w budynku tym kilkadziesiąt lat temu mieścił się Dom Górnika, że "chłopiec" to po prostu górnik. Byłbym bardzo zobowiązany za informacje o ośnienskim górnictwie, o domu górnika, autorze rzeźby i i tp.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.10.2012