dr Sylwia Burnicka - Kalischewska

91 uczestników z 18 krajów świata na III Międzynarodowym Konkursie im. Giulio Perottiego w Ueckermünde

91 uczestników z 18 krajów świata weźmie udział w III Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego w Ueckermünde

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.07.2013

To było 150 lat temu we Wrocławiu!

dr Sylwia Burnicka - Kalischewska czyta na mikrofilmach "Breslauer Zeitung" z 1863 roku

To było 150 lat temu we Wrocławiu!
Julius Prott (Giulio Perotti) rozpoczął w 1863 roku swoją międzynarodową karierę!

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.06.2013

III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego w Ueckermünde

Giulio Perotti als Hunyadi László von Ferenc Erkel; Foto: P. Kálmár

III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego w Ueckermünde

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.05.2013

Partnerstwo Akademii Sztuki w Szczecinie z Międzynarodowym Konkursem Wokalnym im. Giulio Perottiego w Ueckermünde

Burmistrz Ueckermünde Gerd Walther i dr Piotr Klimek, Prorektor  Akademii  Sztuki w Szczecinie.jpg

11 marca 2013 została podpisana umowa o stałej współpracy Akademii Sztuki w Szczecinie z Międzynarodowym Konkursem Wokalnym im. Giulio Perottiego w Ueckermünde. Stronę niemiecką reprezentowała Sylwia Burnicka – Kalischewska – dyrektor artystyczny konkursu oraz nowy Burmistrz Miasta Ueckermünde Gerd Walther, piastujący urząd od 1 marca 2013 roku, stronę polską natomiast, Prorektor Akademii Sztuki ds. współpracy z zagranicą dr Piotr Klimek. Umowa była zwieńczeniem ustaleń o formie wspólnych działań w przyszłości.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.03.2013

Najpiękniejsze głosy II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Giulio Perottiego w Ueckermünde, to głosy z Polski!!!

058Perotti_Gesangswettbewerb_Finale_031012_Marta Swiderska.jpg

W czwartek 4 października 2012 roku zakończył się w Ueckermünde jedyny w swoim rodzaju II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego. Dzięki podziałowi na 5 grup wiekowych konkurs stwarza możliwość sprawdzenia swojego poziomu na każdym etapie rozwoju wokalnego (3 grupy dla uczniów szkół muzycznych oraz 2 dla studentów wydziałów wokalnych akademii i uniwersytetów muzycznych).

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.10.2012