Angermünde (Blumberger Mühle)

Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców - gospodarka odpadami

'Struktury gospodarki odpadami w Polsce i w Niemczech - innowacyjne metody recyklingowe oraz technologie ochrony środowiska' to temat 67. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców, które organizuje Związek Komunalny Europaregion POMERANIA st. zarej. w dniu 22 stycznia 2013 roku w miejscowości Angermünde.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.01.2013

Deutsch-Polnisches Unternehmerforum - Abfallwirtschaft

'Strukturen der Entsorgungswirtschaft in Deutschland und Polen - Innovative Recyclingmethoden und Umwelttechnologien' so lautet das Thema des 67. Deutsch-Polnischen Unternehmerforums, welches am 22. Januar 2013 durch die Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e. V. in Angermünde veranstaltet wird.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.01.2013