Wandlitz

Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu przygranicznego

W dniu 10 grudnia 2013 w miejscowości Wandlitz odbędzie się polsko-niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. Turystyka na obszarach wiejskich - możliwości transgranicznego usieciowienia regionalnych ofert turystycznych.

Bez wątpienia Euroregion POMERANIA wyróżnia się rozległymi i malowniczymi krajobrazami po obu stronach Odry. To, że lokalne obszary wiejskie mają wielki potencjał turystyczny, od dawna już wiadomo.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.11.2013

Ländlicher Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der Grenzregion

Am 10. Dezember 2013 findet in Wandlitz das deutsch-polnische Unternehmerforum »Ländlicher Tourismus - Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Vernetzung regionaler Tourismusanbieter« statt.

Zweifellos gehört die landschaftliche Vielfalt und Schönheit beiderseits der Oder zu den Vorzeigemerkmalen der Euroregion POMERANIA. Dass der hiesige ländliche Raum damit ein großes touristisches Potenzial aufweist, ist längst bekannt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.11.2013