Ratusz Staromiejski w Szczecinie

Wokaliści Akademii Sztuki i Mozart w Ratuszu Staromiejskim w Szczecinie

dr Maria Behrendt, Karolina Stańczyk, Wojciech Socha, Anna Pielechowska, dr Sylwia Burnicka-Kalischewska, Agata Kłos, Karolina Zdrojkowska, Agata Porczak.JPG

Wokaliści Akademii Sztuki i Mozart w Ratuszu Staromiejskim

Na dzień 23 listopada 2014 w Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków zaplanowało południowy Koncert Mozartowski z udziałem wykładowców i studentów II roku Wokalistyki Szczecińskiej Akademii Sztuki. W programie znalazły się pieśni, duety oraz arie Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Licznie zgromadzona w Ratuszu Staromiejskim publiczność była żywo zainteresowana nie tylko twórczością Mozarta, ale i postępami talentów wokalnych z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.11.2014