Rzeczpospolita

Kutz skrytykował obecny Senat

Pierwsze posiedzenie Senatu VIII kadencji otworzył prezydent Bronisław Komorowski. W swoim wystąpieniu marszałek Senatu Kazimierz Kutz skrytykował obecny Senat. Marszałek senior izby wyższej Kazimierz Kutz powiedział podczas jej pierwszego posiedzenia, że Senat VIII kadencji jest produktem wojny polsko-polskiej i że ta kadencja będzie "kaleka i intelektualnie jałowa".- Senat stał się zabawką mechaniczną nakręcaną przez PO - zaznaczył marszałek senior w swoim wystąpieniu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.11.2011

Głowaccy chcą pieniędzy od Agnes Trawny

Rodzina Głowackich, którzy wiosną musieli się wyprowadzić z domu w Nartach odzyskanego przez Agnes Tawny, domaga się zwrotu kosztów remontów - 210 tys zł. W pozwie do sądu Głowaccy argumentują, że przez 30 lat tyle wydali na remonty i utrzymanie domu.
- Poinformowałem Głowackich, że jeśli chcą mogą zabrać z tego domu wszystko: baterie łazienkowe, krany, mogą pozbijać kafelki i terakotę, ponieważ pani Trawny przeznacza ten dom do rozbiórki - powiedział Jemielita. Sąd zajmie się sporem Trawny i Głowackich w grudniu - będzie wtedy przesłuchiwał świadków.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.11.2011

W Niemczech czekają na powrót drachmy

Niemiecki koncern turystyczny TUI zażądał od greckich hotelarzy podpisania nowych umów, które regulowałyby wzajemne rozliczenia w wypadku opuszczenia przez Grecję strefy euroW piśmie, wysłanym do właścicieli greckich hoteli, niemiecka spółka domaga się, aby w przypadku, gdy euro przestanie być walutą Grecji, TUI miała prawo do dokonania opłat w nowej walucie według pierwszego kursu wymiany ustalonego przez rząd.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.11.2011

Integracja kontra demokracja

W Europie doszło do stłamszenia demokracji i suwerenności mniejszych państw przez sojusz ponadnarodowej oligarchii i rządy państw najsilniejszych – twierdzi publicysta.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.11.2011

Krewni ofiar Katynia: chcemy rekompensaty moralnej

Władze Rosji winne są nam moralną satysfakcję, a kwestie finansowe są drugorzędne - mówią krewni polskich ofiar NKWD z 1940 r., odnosząc się do stanowiska Rosji, według którego nie powinna ona płacić odszkodowań za zbrodnię katyńską.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.11.2011

Antifa chce zamieszek

Do rozbijania szyku policji idealnie nadają się koktajle Mołotowa – tak instruują się anarchiści. Protesty środowisk lewicowych przeciwko Marszowi Niepodległości mają dwa oblicza. Podczas gdy część kontrmanifestantów zaprasza do zabaw, inne organizacje z Koalicji Porozumienie 11 listopada nawołują do "fizycznego" zatrzymania marszu organizowanego przez środowiska prawicowe i konserwatywne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.11.2011

Ksiądz Adam Boniecki musi milczeć

Były redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego" otrzymał od przełożonych zakaz wypowiadania się w mediach. Ks. Adam Boniecki udzielił ostatnio kilku wywiadów, w których wypowiedział się o obecności krzyża w Sejmie.
– Powieszenie tego krzyża ukradkiem, z księdzem Popiełuszką w tle, nie było fortunne – mówił ks. Boniecki. – I trzeba zrozumieć – jeśli się jest katolikiem – że nie na walce o krzyż w Sejmie polega piękno Ewangelii. Jan Paweł II mówił przecież: nie chcemy przywilejów, chcemy wolności.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.11.2011

W Niemczech coraz więcej antysemitów

Wrogie Żydom nastawienie zakorzeniło się w niemieckim społeczeństwie przybierając "poważne rozmiary" - oceniła grupa niezależnych ekspertów, która przedłożyła Bundestagowi raport na temat antysemityzmu w Niemczech. Eksperci są zdania, że antysemickie nastawienie Niemców bazuje na szeroko rozpowszechnionych uprzedzeniach, głęboko zakorzenionych kliszach, a także zwykłej niewiedzy o Żydach i judaizmie.
Na postawie weryfikacji różnorodnych analiz bazujących na badaniach opinii publicznej eksperci stwierdzili zgodnie, że ukryty antysemityzm dotyczy ok. 20 proc. społeczeństwa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.11.2011

Erdogan żąda zmian od Merkel

Niemcy dyskryminują Turków, zakazują im posiadania podwójnego obywatelstwa i nie ułatwiają życia w drugiej ojczyźnie – stwierdził premier Turcji przed wizytą w Berlinie. Recep Tayyip Erdogan przyzwyczaił już Berlin do krytyki i nikt nie spodziewał się, że tym razem będzie inaczej. Do Niemiec przybył z okazji 50-lecia turecko-niemieckiego porozumienia o przyjęciu przez RFN tureckich gastarbeiterów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.11.2011

Niemcy nie zostały drugą Irlandią

Gdy­by Niem­cy otwo­rzy­li ry­nek pra­cy kil­ka lat te­mu, za­pew­ne Po­la­cy ma­so­wo ru­szy­li­by za Od­rę, ale po­nie­waż zro­bi­li to do­pie­ro w tym ro­ku, brak więk­sze­go za­in­te­re­so­wa­nia na­szych pra­cow­ni­ków ofer­tą tam­tej­szych firm wca­le nie dzi­wi.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.11.2011