SLD: Czas na aborcję

Prawo do bezpłatnej aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży - tak SLD proponuje zliberalizować ustawę antyaborcyjną.
Sojusz od dawna mówi o zmianie prawa dotyczącego aborcji. Teraz wraca do dawnego projektu, wykorzystując falę antykościelnych nastrojów. Szef Sojuszu Grzegorz Napieralski tłumaczy, że już czas rozpocząć debatę, jak zmienić prawo aborcyjne, i przedstawić model, który byłby do zaakceptowania dla większości parlamentarnej. - Bo obecna ustawa jest zbyt restrykcyjna i prowadzi do tego, że w Polsce stale rośnie podziemie aborcyjne - mówi Napieralski.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8532532,SLD__Czas_na_aborcje.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.10.2010