Brandt klęka, świat się zmienia

Jak roztargniony, depresyjny alkoholik, niepewny siebie, ale pełen wizji, marzeń i charyzmy, odmienił Niemcy i przekonał do nich Polaków.
Polityczne życie Brandta rozpoczyna się w roku 1930, kiedy najpierw wstępuje do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). Dwa lata później przechodzi do małej, radykalniejszej partii lewicowej, Socjalistycznej Partii Robotniczej (SAP). Trzy miesiące po zdobyciu władzy przez nazistów ucieka do Norwegii. W 1937 r. kierownictwo partii wysyła go do Hiszpanii, gdzie jako 23-latek uczestniczy w wojnie domowej po stronie hiszpańskiej antystalinowskiej Robotniczej Partii Jedności Marksistowskiej (POUM).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,76842,8763663,Brandt_kleka__swiat_sie_z...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.12.2010