Gorzelik: ''Heimat'' to więcej niż mała ojczyzna

Józef Krzyk: Czy Ruch Autonomii Śląska chce doprowadzić do rozpadu państwa?
Jerzy Gorzelik: Chce doprowadzić do decentralizacji. Jeśli ktoś uważa, że decentralizacja przejawiająca się w autonomii jest rozbiciem, to sąsiadem Polski są rozbite Niemcy, nieco bardziej na południe leżą rozbita Austria oraz Szwajcaria, a największym rozbitym mocarstwem świata są USA.
Przywoływanie przykładu Niemiec nie pomoże RAŚ. Tak jak koszulki z napisami "Oberschlesien" i "Heimat", w których was widać na ulicach.
- Na napisy "Horni Slezsko" albo "Upper Silesia" nikt by nie zwrócił uwagi. Najwyraźniej dla niektórych niektóre języki są trędowate albo trędowaci są ich użytkownicy.
Na Górnym Śląsku nigdy nie było jednojęzyczności. Zawsze akceptowaliśmy różnorodność i nie zamierzamy się jej wypierać. Język niemiecki jest elementem naszego dziedzictwa kulturowego, jak polski, śląski czy czeski.
Zresztą, słowo "heimat" funkcjonuje już w mowie śląskiej i nie ma swojego odpowiednika w polskim, bo pojęcie małej ojczyzny nie oddaje przesłania, które się za nim kryje.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8801787,Gorzelik____Heimat___to_w...
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.12.2010