Niemieckie reakcje na orędzie: Kaczyńscy podsycają stare obawy

Prezydent Lech Kaczyński sięgnął po antyniemiecką kartę w sporze o Traktat Lizboński - piszą o poniedziałkowym orędziu niemieckie gazety. - Kaczyński podsyca stare obawy przed niemieckim sąsiadem - pisze "Berliner Zeitung".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80620,5037556.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.03.2008