Przekonać Rosjan

Nie leży w ich interesie, by opinia międzynarodowa uznała, że nie byli rzetelni w przedstawieniu przyczyn katastrofy smoleńskiej - mówi ekspert prawa lotniczego prof. Marek Żylicz
Przed tygodniem Polska odpowiedziała na projekt raportu MAK-u w sprawie katastrofy. Na blisko 150 stronach punkt po punkcie analizuje ustalenia Rosjan i przedstawia nasze zastrzeżenia. Główne uwagi dotyczą - dowiaduje się "Gazeta" - niespełnienia polskich wniosków, np. przesłuchania konkretnych świadków, wykonania konkretnych badań. Nie zgadzamy się też z ogólną wymową rosyjskiego projektu raportu, który przyczyny katastrofy widzi tylko po polskiej stronie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8869513,Przekonac_Rosjan.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.12.2010