Młody parlament w synagodze pod Białym Bocianem

Kolejne sesje Europejskiego Parlamentu Młodzieży to symulacje prawdziwych obrad Parlamentu Europejskiego. We Wrocławiu 87 uczniów i studentów z państw Europy (Albanii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Gruzji, Niemiec, Polski, Szwecji i Ukrainy) od środy do niedzieli przygotowywało rezolucje dotyczące bieżących problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych kontynentu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9247183,Mlody_parla...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.03.2011