Karać za Sedinę! Komentarz po interpelacji Duklanowskiego

A stała się, według radnego, rzecz straszna, którą - jego zdaniem - można uznać "jedynie za próbę dewastacji zabytku bez poszanowania historii i wymiaru estetycznego tej części Miasta". Tych budzących grozę sformułowań radny Duklanowski użył w interpelacji skierowanej do prezydenta Szczecina.

Poświęcił ją "wybrykowi", w którym tydzień wcześniej brałem udział również ja. Razem z Ryszardem Staniakiem ze Stowarzyszenia Kupcy dla Szczecina wybraliśmy się na pl. Torbucki, by pobrać próbki z resztek konstrukcji rzeźby Sediny, które zachowały się na stojącym do dziś cokole.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,9235190,Karac_za_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.03.2011