Śląski coming out Kluzik-Rostkowskiej

Bardziej zaskakuje - a raczej rozśmiesza - śląski comming out, którego przy okazji "Raportu o stanie Rzeczpospolitej" dokonali politycy ugrupowania Polska Jest Najważniejsza. "Jestem Ślązaczką i żądam, żeby prezes mnie przeprosił" - ogłosiła w liście (co znaczące: otwartym!) do Kaczyńskiego liderka tego ugrupowania Joanna Kluzik-Rostkowska, do tej pory zgrabnie unikająca zbytniego manifestowania swego pochodzenia.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,86116,9367558,Slaski_coming_out_Kluzik_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.04.2011