Jeszcze nie pora na śląską autonomię

Zgłaszany przez Ruch Autonomii Śląska postulat radykalnej zmiany ustroju państwa i wprowadzenia autonomii terytorialnej jest zdecydowanie przedwczesny. Jego realizacja przynieść może więcej szkody niż pożytku. Również dla rodzącego się narodu śląskiego.
Socjologowie i politolodzy tłumnie zabierają głos, choć ostrożność właściwa ich profesji nakazywałaby większą powściągliwość w ferowaniu wyroków. Raczej stawiać pytania, niż udzielać odpowiedzi.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,9497415,Jeszcze_nie_pora_na_slask...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.04.2011