Rocznica śmierci rabina

219 lat temu zmarł jeden z najsłynniejszych rabinów mieszkający we Frankfurcie nad Odrą Joseph ben Meir Theomim.
Pochowany został na żydowskim cmentarzu w dzisiejszych Słubicach. Corocznie nad jego grobem odbywa się uroczystość upamiętniająca jego śmierć. Na grób przyjeżdżają przedstawiciele ortodoksyjnych Żydów z Niemiec, Izraela czy USA.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.zachod.pl/2011/05/rocznica-smierci-rabina-slubice...
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.05.2011