Historia dogania codzienność

W sobotę 21 czerwca ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Rosji mają się spotkać w Królewcu/Koenigsbergu/Kaliningradzie. Rozbieżność nazw tego starego miasta, związanego z historią trzech krajów, symbolizuje pokrętność dróg dziejowych, jakie łączyły i dzieliły Polaków, Niemców i Rosjan. Saldo historyczne, zdawałoby się, nie sprzyja ich zbliżeniu, ale przemawiają za nim polityczny rozum, dobra wola i niezgoda na dziejowy fatalizm. Orientujący się wedle tych drogowskazów politycy zaprzeczają fatalistycznej tezie, że jedyną nauką, jaką ludzie wyciągają z historii, jest to, iż nie wyciągają z niej żadnych nauk.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,9629939,Historia_dogania_codzienn...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.05.2011