Kaliningrad przyjedzie do nas bez wiz?

Komisja Europejska ma ogłosić w piątek propozycję objęcia całego obwodu kaliningradzkiego, części Pomorza oraz Warmii i Mazur przepisami ruchu przygranicznego UE. Gdy propozycja wejdzie w życie, mieszkańcy Kaliningradu będą mogli bez wiz odwiedzić np. Gdańsk.
"Obwód kaliningradzki ma zupełnie wyjątkowe położenie geograficzne. To stosunkowo mały obszar, który jest otoczony przez dwa kraje UE (Polskę i Litwę), całe jego terytorium ma charakter obszaru granicznego. (...) Aby uniknąć izolacji Kaliningradu od jego bezpośrednich sąsiadów, należy ułatwić podróżowanie jego mieszkańcom" - argumentuje KE w swojej propozycji zmiany rozporządzenia o małym ruchu granicznym, datowanej na 27 lipca. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP ze źródeł unijnych, propozycja ta ma być ogłoszona przez KE w piątek.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10025874,Kaliningrad_przyjedzie_d...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.07.2011